Ryhmäpsykoterapia

Psykodraama ryhmäterapiana toteutetaan yleensä viikoittain kokoontuvassa 5-6 hengen ryhmässä. Työskentelyssä yhdistetään sekä ryhmäterapeuttisia teorioita, tekniikoita ja menetelmiä että psykodraaman teorioita ja ilmaisullisia ja kokemuksellisia menetelmiä. Ohjaamissani psykodraamaryhmissä sovelletaan paljon myös traumaterapian teorioita ja tekniikoita. Ryhmäistunto aloitetaan yleensä kuulumiskierroksella, jonka jälkeen joku ryhmäläinen on päähenkilö ja käsittelee omaa kysymystään psykodraamamenetelmällä toisten jäsenten toimiessa apuhenkilöinä ja yleisönä. Työskentelyn lopuksi ryhmäläiset jakavat kokemuksiaan omista vastaavista kokemuksista, mitä päähenkilö oli tuonut esiin. Ryhmäkeskusteluihin liittyy usein ryhmäläisten yhteistä pohdintaa monille tutuista teemoista ja myös opetuksellista psykoedukaatiota.

Erilaisia psykodraamaterapiaryhmiä olen ohjannut jo yli 20 vuotta.

Psykodraamaryhmään voi myös saada Kelan kuntoutuspsykoterapiakorvausta.

Seuraava psykoterapiaryhmä alkaa syksyllä 2016.

Esite Psykoterapiaryhmä psykodraaman keinoin