Työnohjaus ja koulutus

Tarjoan työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat eri tavoin traumatisoituneita asiakkaita. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai tiimimuotoisesti. Työnohjauksen fokuksena voi olla joko asiakastyöhön tai työntekijöiden omaan jaksamiseen, eli myötätuntouupumukseen ja sijaistraumatisoitumiseen, liittyvät kysymykset. Työnohjauksen sisältökysymyksissä sovellan pääasiassa traumaterapian teorioita ja menetelmiä. Kysymysten tutkimiseen voidaan tarvittaessa käyttää yhteisen keskustelun ja pohdinnan lisäksi toiminnallisia, sosiometrisia ja psykodraamallisia roolityöskentelyyn pohjautuvia menetelmiä. Työnohjaajana olen toiminut jo noin 20 vuotta.

Tarjoan myös erimittaisia koulutuksia traumatisoitumisen hoitamiseen ja toisaalta auttajana jaksamiseen liittyvistä kysymyksistä. Koulutukset voivat vaihdella yksittäisistä päivistä usean vuoden mittaisiin prosessikoulutuksiin. Syksyllä 2016 aloitan yhtenä kouluttajana traumapsykoterapeuttikoulutuksessa Lahdessa.